Oferta

Oferta

Czym się zajmujemy? Nasze konsorcjum budowlane funkcjonuje jako spółka cywilna złożona z dwóch firm, które bazują na połączeniu kompetencji i wspólnego doświadczenia w celu ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki połączeniu sił wykonujemy kompleksowe prace budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego oraz ogólnego jako wykonawca generalny lub częściowy. Nasza standardowa oferta obejmuje: modernizacje oraz remonty budynków […]

O nas

O nas

Nasze konsorcjum budowlane zostało zawarte w drodze umowy pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wspólnie zobowiązaliśmy się na piśmie dążyć do osiągnięcia wcześniej wytyczonego celu gospodarczego, tworząc specyficzny rodzaj wspólnoty gospodarczej. Umowa konsorcjum stanowi dla nas instrument w ramach działania w obszarze zamówień publicznych, zarówno nam, jak i zleceniodawcom przynosi wiele korzyści. Pozwala ona na […]