Oferta

Czym się zajmujemy?

Nasze konsorcjum budowlane funkcjonuje jako spółka cywilna złożona z dwóch firm, które bazują na połączeniu kompetencji i wspólnego doświadczenia w celu ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki połączeniu sił wykonujemy kompleksowe prace budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego oraz ogólnego jako wykonawca generalny lub częściowy.

Nasza standardowa oferta obejmuje:

 • modernizacje oraz remonty budynków handlowych, domów, mieszkań „pod klucz”,
 • konserwację, a także rewaloryzację obiektów zabytkowych,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wynajem pomieszczeń biurowych,
 • wynajem sprzętu budowlanego (m.in. żurawi wieżowych),
 • wynajem rusztowań,
 • wznoszenie kompletnych obiektów przemysłowo-handlowych, użyteczności publicznej, mieszkalnych lub ich części,
 • roboty dekarskie,
 • roboty instalacyjne,
 • roboty wyburzeniowe oraz rozbiórkowe,
 • docieplenia budynków,
 • wykonanie stanów surowych domów (roboty ziemne, fundamenty, zbrojenia, wykopy, prace murarskie),
 • tzw. biały montaż,
 • tapetowanie, cyklinowanie, malowanie, wykonywanie podwieszanych sufitów, szpachlowanie, gipsowanie ścian,
 • budowę domów w technologii z pustaka styropianowego, szkieletowej,
 • wykonywanie dokumentacji projektowej w zakresie projektowania urbanistycznego,
  budowlanego i technologicznego,
 • wykonywanie z wysoką precyzją kompletnych projektów wykonawczych oraz warsztatowych konstrukcji, a także projektów obudów,
 • wykonywanie, naprawy izolacji balkonów, tarasów, zbiorników, garaży podziemnych i naziemnych, części podziemnych budynków,
 • uszczelnianie dylatacji nowych oraz regeneracja starych,
 • wykonywanie iniekcji i izolacji poziomych oraz pionowych fundamentów budynków (zabezpieczanie konstrukcji budynków, budowli przed oddziaływaniem wody, wilgoci bądź innych płynów).

Zobacz także koniecznie nasze aktualne ogłoszenia na działki Kraków oraz domy w Poznaniu.

Jak widać budownictwem zajmujemy się od A do Z. Ideą naszego konsorcjum budowlanego jest rzetelne, dobre jakościowo i zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami inwestora podejmowanie przedsięwzięć budowlanych. Zatrudniamy wykwalifikowanych, doświadczonych i sprawdzonych fachowców, a także nawiązujemy współpracę z lokalnymi hurtowniami budowlanymi, dzięki czemu wykorzystywane przez nas materiały mają gwarancję wysokiej jakości, a przy tym korzystnej ceny. Naszym dodatkowym atutem jest również korzystanie z nowoczesnego oprogramowania, posiadanie własnego parku maszyn, co skutkuje terminowością oraz jakością robót. Każdym wykonywanym zamówieniem publicznym zarządzają menadżerowie, pilnujący całego procesu budowlanego, planujący drobiazgowo realizacje, koordynujący pracę podwykonawców i dostawców, a także dostarczających prawidłowych rozwiązań.