O nas

Nasze konsorcjum budowlane zostało zawarte w drodze umowy pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wspólnie zobowiązaliśmy się na piśmie dążyć do osiągnięcia wcześniej wytyczonego celu gospodarczego, tworząc specyficzny rodzaj wspólnoty gospodarczej.

Umowa konsorcjum stanowi dla nas instrument w ramach działania w obszarze zamówień publicznych, zarówno nam, jak i zleceniodawcom przynosi wiele korzyści. Pozwala ona na zachowanie własnej samodzielności prawnej i gospodarczej przez nas, jako uczestników tej umowy i zobowiązuje tylko do wspólnego działania dla osiągnięcia założonego celu.

Przez współpracę w ramach konsorcjum nasze firmy łączą swoje potencjały finansowe i techniczne, korzystając jednocześnie z wzajemnego doświadczenia w trakcie realizacji danej inwestycji, co też wzmacnia naszą konkurencyjność w postępowaniach przetargowych. Wchodząc w skład konsorcjum chcemy osiągnąć wspólny celu gospodarczy, jakim jest realizacja projektu budowlanego.

Konsorcjum nie obliguje do:

  • posiadania oznaczonej struktury organizacyjnej (organów),
  • wyposażenia w majątek własny, który wyodrębniono z majątku jego uczestników,
  • spełnienia obowiązku rejestrowego, gdyż to umowa podpisana przez jego członków stanowi jedyny dokument potwierdzający fakt jego istnienia.

Konsorcjum budowlane tworzyliśmy w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych – w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Jako wykonawcy ustanowiliśmy pełnomocnika – lidera, który reprezentuje nas biernie (przez np. przyjmowanie zawiadomień, oświadczeń) oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Naszym nadrzędnym celem zawiązania konsorcjum budowlanego jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych, albowiem samodzielni wykonawcy najczęściej nie są w stanie sprostać wymaganiom przetargowym dotyczącym wykonania skomplikowanych inwestycji budowlanych. Ta specyficzna współpraca naszych firm budowlanych uzupełnia kompetencje oraz potencjał ludzki. Jako wykonawcy, którzy zdecydowali się wykonać inwestycję w ramach konsorcjum, ponosimy solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego za wykonanie zamówienia.

Szukasz gotowych i oddanych do użytku mieszkań? Sprawdź koniecznie mieszkania Poznań oraz mieszkania Siedlce.